Consacrazione nell’impero Accademico

Signori e Signore, ecco a voi la tanto attesa attestazione attestante il nostro attestasto di blog consacrato nell’impero Accademico.

FDP

p.s. La specializzazione in “Mami” ossia non chica ma “Ostetricia” era la più vicina a “Minchiate” la nostra vera specialità….

:D

Nr.
81187
DIPLOME
REPUBLIKA E SHQIPÊRISE UNIVERSITETI “

POMPAPAPERI EUSEBIO lindur në 00/00/00 Emri Atësia Mbiemër Datëlindja
në NAZARETH Vendlindja
kreu Studimet Universitare të Ciklit të Parë në Fakultetin e
Pasi plotesui te gjitha detyrimet pêrkatese akademike te Programit të Studimi
u diplomua më 10/02/0010 Dokani i Fakultetit
DIPLOME TE NIVELIT TE PARE në FIZIOTERAPI Rektori i Universitetit

Olé :mrgreen: